Manusia paling agung sepanjang masa – Bagian kedua: cermin dari akhlak terpuji

Nabi Muhammad (sallallahu ʿalayhi wasallam) merupakan seorang manusia yang adil, jujur, dan sangat bijaksana.

Beliau bukanlah seorang pemimpin yang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan harta milik rakyat kepada keluarga, kerabat, atau bahkan teman-temannya. Nabi Muhammad (SAW) bukanlah seorang penguasa yang memanfaatkan jabatannya untuk mengampuni siapa saja yang ia sukai, dan menghakimi siapa saja yang ia benci … seperti para raja, para presiden, orang-orang kaya, atau para hakim yang di masa kini telah luput dari kesalahan dan penilaian publik dan pemerintahan.

Beliau merupakan seorang manusia yang hidup di Bumi, namun selalu memikirkan apa yang akan menimpanya di hari setelah kematian nanti. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menurunkan banyak firman-Nya kepada beliau, namun ayat berikut ini dikabarkan memiliki ruang khusus di dalam hati Nabi Muhammad (SAW) sebagai pengingat konstan tentang hari akhirat; ayat tersebut berbunyi …

Sedangkan kamu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.

— Quran surah al-A’la, ayat 16-17.

Pesan-pesan yang disebarkan oleh beliau merupakan suara suci yang mengajak seluruh manusia untuk menyembah Pencipta dari seluruh alam. Namun tidak hanya itu, tegaknya agama Islam di tengah-tengah manusia adalah bertujuan untuk menghancurkan setiap jenis ketidakadilan yang telah merajut setiap makhluk yang kotor jiwanya … menghapuskan ketidakadilan bagi setiap bangsa, jenis manusia, jenis warna kulit, tingkat kependudukan, dan seterusnya.

Bersamaan dengan itu pula, diturunkannya setiap kebajikan dan bimbingan dari Allah kepada setiap manusia adalah untuk menerapkan sebuah karakter, sebuah paradigma dalam berperilaku, dan cermin atas seorang manusia yang sanggup menjadi kekasih Tuhannya. Seperti kita, Nabi Muhammad (SAW) bukanlah seorang manusia yang sempurna, namun beliau merupakan individu yang patut kita ikuti moralnya dan patut kita contoh akhlaknya.

Nabi Muhammad (SAW) merupakan seorang manusia yang tidak pernah, sama sekali, berbohong dalam hidupnya. Nabi Muhammad (SAW) merupakan seorang manusia yang tidak pernah, sama sekali, memukul manusia di luar medan perang … tidak pernah memukul seorang pembantu, tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah pada anaknya, tidak pernah pada temannya, dan bahkan tidak pernah memukul orang kafir apabila mereka tidak memukulnya dan/atau pengikutnya terlebih dahulu.

Muhammad, sallallahu ‘alayhi wasallam.

Sesungguhnya, Nabi Muhammad (SAW) merupakan seorang komandan dan ahli perang, seorang pejuang yang berteriak dan menyebarkan kewibawaannya di tengah-tengah medan peperangan. Banyak sekali hadis yang mengisahkan tentang akhlak dan proses beliau menghadapi situasi yang bergejolak seperti halnya peperangan, namun hadis berikut ini menggambarkan betapa hebatnya manusia paling agung di Bumi ini; hadis itu berbunyi …

Dan ketika para sahabat Rasulullah (SAW) berusaha mencari sosok beliau di tengah-tengah kekacauan medan perang, maka mereka berkata, “Demi Allah, kami menemukan sosoknya di tengah-tengah musuh, bertempur […] kami biasa mendapatkan kenyamanan di bawah perlindungannya, dan karenanya kami sering kali bersembunyi di belakang punggung beliau bahkan dalam peperangan.”

Namun setelah ia dilepaskan dari kewajibannya memimpin pasukan perang, matanya kembali tertunduk, dan beliau berbicara dengan halus, berbuat dengan lemah lembut, bersikap dengan ramah, dan menunjukkan banyak kepedulian terhadap umatnya.

Di hari yang sama setelah beliau bersorak mengumandangkan panggilan perang, Nabi Muhammad (SAW) tetap melegakan waktunya untuk mengunjungi rumah umatnya yang sakit, memberi makan rakyatnya yang miskin, membubarkan tentaranya dari medan perang, memanggul jabatannya sebagai pemimpin negara, memberikan kebijaksanaannya sebagai hakim..,..

Sesungguhnya beliau merupakan seorang manusia yang menyadari betul tanggung jawabnya di muka Bumi ini.

Apabila Sobat membuka kitab-kitab sunah, di dalamnya Sobat akan menemukan banyak hadis yang menceritakan tentang kesehariannya, yaitu ketika beliau membagikan zakat dan ketika beliau menangani umatnya; berbagai kisah tentang bagaimana beliau menjahit pakaiannya, bagaimana beliau menjaga rumahnya, dan bagaimana beliau berbelanja untuk keluarganya. Sobat akan menemukan banyak kisah tentang beliau melakukan segala hal yang setiap hari kita juga lakukan di kehidupan modern ini; namun Sobat akan menemukan pula kisah di mana beliau berdiri, salat dan beribadah, berdoa kepada Allah SWT selama empat hingga lima jam dalam suatu malam.

Dari sana, dapatkah Sobat bayangkan seorang individu yang bertanggung jawab atas keluarganya, atas saudara-saudarinya, serta bertanggung jawab atas seluruh umatnya di siang hari; namun di malam hari ia dapat berdiri selama empat hingga lima jam, tetap memanjatkan doa kepada Tuhannya, tetap meminta pengampunan dari Tuhannya, dan bahkan tetap takut atas keselamatan dirinya di hari akhirat? Perlukah lagi Sobat mempertanyakan, tentang adanya individu lain yang lebih mulia daripada manusia bernama Muhammad ini? Tidakkah patut ia dijadikan sebagai panutan bagi setiap orang di masa modern ini?

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.

— Quran surah al-Anbiya’, ayat 107; surah al-Qalam, ayat keempat.

Sesungguhnya Nabi Muhammad (SAW) merupakan seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia mulia yang membawa pesan dari Allah SWT. Beliau merupakan seorang manusia yang berilmu, bijaksana, sabar, berwibawa, dan berhati nurani, sehingga walaupun sebagian orang menjadikan dirinya pedoman atas keberaniannya di medang perang, sebagian orang lainnya menjadikan dirinya pedoman atas kemurahan hati dan akhlak baiknya di kehidupannya sehari-hari.

Subhanallah~

[ . . . ]

© the Islamweb.site
— editor: farras fil’azis

2 responses to “Manusia paling agung sepanjang masa – Bagian kedua: cermin dari akhlak terpuji

  1. Ping-balik: manusia paling agung sepanjang masa – bagian kedua: cermin dari akhlak terpuji – Motivations and Reminders·

Komentar ditutup.